Балканската война

Балканската война, наричана още Първата балканска война, е военен конфликт между Османската империя, от една страна, и съюзените България,СърбияГърция и Черна гора, от друга, продължил от 26 септември (9 октомври по нов стил1912 г. до 17 (30) май 1913 г.