РЕЧНИК


Използвайте този азбучен указател за да прегледате речника

Други | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я | Всички

Р

Редакционен режим

Редакционният режим позволява на преподавателя да моделира основната страница на своя курс. Когато е включен, той може да добавя и управлява учебните дейности и ресурси, секциите и блоковете.

Курсът се поставя в Редакционен режим от Бутон Включи редактирането в горния десен ъгъл на страницата.


Режим на преглед

Режим на преглед позволява на преподавателя да прегледа основната страница на своя курс и добавените ресурси и дейности по начина, по който ще са видими за учениците. 

Курсът се поставя в Режим на преглед от Бутон Изключи редактирането в горния десен ъгъл на страницата, когато курсът е в Режим на редакция.


Резюме на секция

Резюметата на секциите в курса са полета, които позволяват на преподавателя да озаглави темите/секциите от учебното съдържание, както и да добави кратък текст с цели, ключови думи или въведение.


Ресурс

Ресурсите са група инструменти, достъпни във всеки курс. Използват се за предоставяне на учебни материали и позволяват преглед, копиране, разпечатване, а в някои случаи и изтегляне. Могат да бъдат използвани в комбинация с учебните дейности при поставяне на задачи на учениците.

Ресурсите могат да бъдат:

- Файл;
- Страница;
- Хиперлинк;
- Етикет;
- Папка;
- Книга;
- Галерия.


Ресурс URL

Ресурс URL позволява добавяне на ресурси от интернет (напр. документи, изображения, упражнения, игри, демонстрации) в курса под формата на хиперлинкове.


Ресурс Етикет

Ресурс Етикет позволява добавянето на кратки текстове, изображения, видео и аудио материали, като ги визуализира в основната страница на курса.


Ресурс Книга

Ресурс Книга позволява добавянето на голям обем учебно съдържание от свързани по между си страници. Наподобява уебсайт, а можем да го разглеждаме и като учебник или ръководство с организирана навигация и възможност за разпечатване на хартия.


Ресурс Папка

Ресурс Папка позволява организирането на група от свързани по между си файлове в различен формат. Обикновено се използва за публикуване на тематично групирани учебни материали или за предоставяне на ресурси за самоподготовка. Предимството на папката е, че с нея организирате ресурсите компактно, намалявайки броя на елементите в страницата на курса.


Ресурс Страница

Ресурс Страница дава възможност за добавяне на учебни материали директно в курса, под формата на уебстраници. Съдържанието в страниците може да бъде форматирано и да включва текст, изображения, а също и вградени мултимедийни елементи. Предимствата при използването на страници са, че чрез тях се осигурява по-голяма достъпност за мобилни устройства, по-лесно се обновяват и не изискват сваляне на компютъра.


Ресурс Файл

Ресурс Файл  дава възможност за добавяне на учебни материали, създадени извън Moodle – например с Word, PowerPoint, Excel. При преглед на файл платформата позволява свалянето и запазването му на компютъра. Може да използвате файлове, за да предоставите на учениците презентации, примери от практиката, документи за подготовка на домашни работи и други ресурси, създадени със специфичен софтуер.


Роля Автор на курсове

Роля Автор на курсове е вид Роля в Moodle. Потребителите с тази роля имат възможност да добавят нови курсове в платформата и всички права на потребител с Роля Преподавател.

Ролята може да бъде зададена както за цялата платформа, така и само за избрана категория курсове.


Роля Администратор

Роля Администратор е вид Роля в Moodle, която дава на потребителя пълни права. Той може да задава настройките и дизайна на платформата, да създава потребители и да назначава роли, да добавя, редактира и изтрива категории и курсове и да работи с учебните ресурси и дейности.


Роля Асистиращ преподавател

Роля Асистиращ преподавател е вид Роля в Moodle. С тази роля потребителят може да комуникира с учениците и да ги оценява, но няма права да добавя, променя или изтрива съдържание в курса. Подходяща е за учители по заместване.


Роля в Moodle

Ролята в Moodle е сбор от права за достъп. Тя дефинира какво може да правят потребителите на различни места в платформата и може да бъде задавана за цялата платформа, за избрана категория курсове и за отделен курс.

Един потребител с Роля Преподавател в избран курс, може да бъде записан с Роля Ученик в друг курс.

Пример за роли са Администратор, Автор на курсове, Преподавател, Асистиращ преподавател, Ученик, Гост и т.н.


Роля Гост

Роля Гост е вид Роля в Moodle, която позволява на нерегистирани потребители достъп до част от информацията в платформата. Курсовете обикновено са забранени за гости, но настройките на курса позволяват свободен преглед на част от съдържанието или достъп срещу предоставена от преподавателя парола.


Роля Мениджър

Роля Мениджър e вид роля в Moodle. Потребителите с тази роля имат голяма част от правата на администратора на платформата. Обикновено Роля Мениджър получава директора на училището или училищният администратор.


Роля Преподавател

Роля Преподавател е вид Роля в Moodle, която позволява на потребителя да управлява изцяло учебния процес в рамките на своя курс. 

С тази роля потребителят има права:

- да добавя ученици;
- да формира групи;
- да създава учебни дейности и ресурси;
- да променя и изтрива съдържание;
- да оценява.


Роля Родител

Роля Родител е вид Роля в Moodle, която може да бъде добавена допълнително от администратора на платформата. Тя позволява създаване на връзка между профила на родител и профила само на неговото дете. Родитетелят има достъп до резултати от тестове и домашни работи на детето си, до отчет за активността му в курсовете, както и до публикациите му във форумите.


Роля Ученик

Роля Ученик е вид Роля в Moodle, която позволява на потребителя достъп до съдържанието в курса.

Ученикът може да работи с учебните материали, да решава тестове, задания, игри, да комуникира, да получава оценки и обратна връзка от преподавателя.