РЕЧНИК


Използвайте този азбучен указател за да прегледате речника

Други | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я | Всички

М

Меню Моите курсове

Меню Моите курсове се намира горе вляво на началната страница. Съдържа връзка към всички курсове, в които потребителят е записан.


Мудъл

Мудъл е онлайн система за управление на обучението, базирана на отворен код. Предлага разнообразни инструменти за управление на учебното съдържание и обучаемите, оценяване и обратна връзка, комуникация и различни възможности за колаборативно учене.