Налични курсове

ТЕАТЪР

Категория: ПАРИЖ
  • Преподавател: Ваня Донева

Вокална група

Категория: ПАРИЖ
  • Ръководител: Катерина Ананиевска

BULGARE POUR ADULTES - FAUX DEBUTANTS SAMEDI

Категория: ПАРИЖ
  • Преподавател: Румяна Шибилева-Ронжие

ДЕТСКА ГРАДИНА ПЪРВА ГРУПА

Категория: ПРЕДУЧИЛИЩНИ
  • Преподавател: Елена Карагеоргиева

ДЕТСКА ГРАДИНА ВТОРА ГРУПА

Категория: ПРЕДУЧИЛИЩНИ
  • Преподавател: Ава Мерсим

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА А - ЛЮБИНА ПАПАЗОВА

Категория: ПРЕДУЧИЛИЩНИ
  • Преподавател: Любина Папазова