Информационни технологии - специалност "Информатика" I курс, редовно обучение