Електронното учебно помагало е предназначено за обучение на студенти от специалност БИТ на ПУ "Паисий Хилендарски". 

Автор: Тодорка Глушкова