Електронно учебно помагало, предназначено за обучение и самоподготовка на ученици от дневна и самостоятелна форма на обучение по ИТ в 6-ти клас ЗП в динемичен режим с висока степен на интерактивност.

Автори на електроното учебно помагало: Дияна Плачкова, Тодорка Глушкова