Електронен курс за обучение на начинаещи програмисти на HTML5

Курс по информатика за 10 клас профил ИТ

В този урок ще научите:

  • Що е база от данни (БД);
  • Какви модели на данни се използват за създаване на БД;
  • Как се представя информацията в релационните БД;
  • Какво представляват ключовете в БД;
  • За системите за управление на БД;
  • Как се работи с Microsoft Access;
  • Какво представлява отчет и заявка;
  • И още интересни неща;

Електронно учебно помагало за самоподготовка на ученици и студенти "Програмиране в интернет"

Автори: Тодорка Глушкова, Стела Маринска