Налични курсове

ВИРТУАЛНИ СЕСИИ в ПБУ "Иван Вазов/ VIRTUAL SESSIONS in Ivan Vazov FBS

 • Преподавател: Добромир Костов
 • Преподавател: Весела Стоева
 • Преподавател: Галина Хенри

Упражнения за преподаватели

 • Преподавател: Галина Красимирова Веселинова
 • Преподавател: Таня Вълчанова
 • Преподавател: Драгни Драгнев
 • Преподавател: Петя Драгнева
 • Преподавател: Айсел Исуфова
 • Преподавател: Гергана Йорданова
 • Преподавател: Добромир Костов
 • Преподавател: Николинка Станкова
 • Преподавател: В. Стефанова
 • Преподавател: Весела Стоева
 • Преподавател: Йорданка Филипова