По време на курса, учениците ще получат изчерпателни знания в областите политика, култура, социология, философия и съвременна история, ориентирани към проблематиката на европейската социална и културна политика.

Интердисциплинарният характер на курса ще позволи провеждането на много и различни дейности. Младите хора ще получат теоретична подготовка и ще придобият ключови компетенции и практически умения за реализация на политиките на ЕС. Те ще споделят наученото със своите съученици и с широката общественост.

През годината те ще инициират и реализират кампании за популяризирането на дейността на ЕП.