Как да създадем виртуална класна стая и да работим в нея с ученици?

Click CEI_VirtualClassroom_18su.pdf link to view the file.