Организажионни въпроси свързани с елактронното обучение.