Теми от разпределението за спортни дейности и за самостоятелна работа в къщи. Комплекси от упражнения /изображения, видео клипове, презентации и други/.

Теми от разпределението за задължителна подготовка по ФВС. Комплекси от упражнения /изображения, видеа, презентации и др./ за самостоятелна работа.

Упражнения в домашни условия!

"Без музика животът би бил грешка" - Фридрих Ницше, немски философ