Формиране на знания и умения за българските народни празници и обичаи.