Ангажиране на децата с проблемите на екологията и възпитание на дълг и отговорност към природата чрез: Екологична култура; Eкологични знания; Екологично мислене; Eкологично оправдано поведение