МЯСТО ЗА ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 2.А КЛАС В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА