В този курс ще бъдат публикувани материали за учениците от ПИГ 1Д.

Прилагателно име

Умножение и деление с числото 7

Курсът ще съдържа взетия материал от ПИГ 1 е клас по време на дистанцонното обучение през 2020г. и други материали, подходящи за първокласници.