За материали за часа на класа и указания към учениците от 5 в клас.