Технологиите ще ви научат как да описвате,  изобразявате  и представяте идеите си,  а също и как да ги осъществявате с помощта на различни инструменти и материали. Ще се запознаете с различни средства за комуникация. Ще разберете как да управлявате своите пари и как изглежда светът през очите на производителя и потребителя. 

Ще се научите какво е предприемачество? Ще се научите да работите в екип и да цените идеите и уменията на другите. 

Пожелавам ви успех през учебната 2020/2021 година!

Мая Шаламанова 

Физическо възпитание и спорт