Курсът за подготовка за външното оценяване по математика след 7. клас е съобразен с изискванията на новата учебна програма на МОМН. Включени са 38 теста с 600 задачи в тях, групирани по 16 задачи в тест. Задачите са с различна трудност, като на всяка от тях е даден отговорът с решение и обяснение. Част от задачите са със свободен отговор, а други - с избираем.