Умножение

Таблицата за умножение: кратък тест от 10 въпроса