Подреди във верния хронологически ред!

Подреди тракийските съкровища според тяхната датировка. Започни като вляво сложиш най-старото от тях и след това следваш тяхната датировка.