РЕЧНИК


Използвайте този азбучен указател за да прегледате речника

Други | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я | Всички

Страница: (Обратно)   1  2
  Всички

Н

Няма времеви лимит

Няма времеви лимит е настройка при добавяне на тестови въпроси към Дейност Тест в класната стая. Позволява на преподавателя да премахне зададеното време за отговор на избран въпрос.Страница: (Обратно)   1  2
  Всички