понеделник, 27 май 2024, 05:35
Сайт: Училището БГ
Курс: Как да работим с Moodle (Ниво за начинаещи) (Базисно ниво_BG)
Речник: РЕЧНИК
С

Седмичен формат

Седмичен формат е настройка, достъпна при създаване на нов курс или редакция на съществуващ. Тя задава начина, по който ще изглежда курса.

Седмичният формат предполага организиране на учебното съдържание на седмичен принцип и ще генерира отделна секция за всяка седмица, като използва зададената начална дата на курса и броя седмици, избрани от настройка Брой на секциите.

Секции в курса

Блокчета в центъра на основната страница на курса, които позволяват добавяне на учебни ресурси и дейности.

Когато курсът е в Тематичен формат, секциите играят ролята на теми и дават възможност за добавяне на заглавия на темите и въведения, цели и очаквани резултати в полетата за резюмета.

В Седмичен формат на курса, секциите са блокчета за броя седмици, определен от преподавателя. Резюметата на секциите в този формат позволяват добавяне на заглавие, въведение или друг кратък текст със съдържанието, предназначено за конкретната седмица.

Система за управление на обучението

Системата за управление на обучението е софтуер, който позволява създаване, организиране и предоставяне на електронно учебно съдържание, както и управление на обучаемите, комуникация, оценяване и проследяване на техните постижения.

Скорм стандарт

Скорм стандартът (Scorm Standard) e сбор от правила за пакетиране на електронно учебно съдържание. Разработен е за пренос на онлайн учебни материали от едно място на друго - например от една платформа за управление на учебен процес в друга.

Пакетираното учебно съдържание се нарича Скорм пакет (SCОRМ пакет). Модулът SCОRМ пакет в Moodlе позволява лесно и бързо да добавите в курса си съдържание, пакетирано по този начин.

Софтуер с отворен код

Софтуерът с отворен код e софтуерно решение, което всеки може да използва, променя, надгражда и споделя. Той е леснo адаптируем и безплатен.

Социален кострукционизъм

Социалният кострукционизъм е образователна философия, според която обучаемите конструират знание в резултат на опит и взаимодействие с другите. Учителят е в ролята на модератор – насочва, съветва и подкрепя учениците в процеса на учене. 

Социален формат

Социален формат е настройка, достъпна при създаване на нов курс или редакция на съществуващ. Тя задава начина, по който ще изглежда курса.

Чрез Социален формат ще организирате учебното пространство като форум – място, подходящо за дискусии и обмен на идеи.

Стандартен форум за общо ползване

Стандартен форум за общо ползване е тип Форум в Moodle. Той е най-често използвания и с най-малко специфики. В него може да пише всеки и няма ограничения за позволения брой теми или отговори на чужди публикации.

Стандартен форум с подобен на блог формат

Стандартен форум с подобен на блог формат е тип Форум в Moodle. Позволява всички участници да пишат в него без ограничения за броя теми или отговори на чужди публикации.

Подобен е на Стандартен форум за общо ползване, но се различава визуално по подредбата на дискусиите в него.

Съобщения

Съобщения е система за комуникация в Moodle, която позволява на преподавателя да общува с ученик или група ученици, за да отговаря на поставени от тях въпроси, както и да ги подпомага в процеса на учене.
Съобщенията могат да бъдат прочетени веднага, ако по същото време получателите са в платформата, но могат да бъдат видяни и по-късно.
За разлика от форума, съобщенията дават възможност за лична обратна връзка.