вторник, 5 декември 2023, 04:48
Сайт: Училището БГ
Курс: Как да работим с Moodle (Ниво за начинаещи) (Базисно ниво_BG)
Речник: РЕЧНИК
Н

Навигация в съобщенията

Навигация в съобщенията e падащо меню в Системата за съобщения в Moodle.

Тя полволява бърз достъп до:

- търсене на потребител или съобщение по име или ключови думи
- списък с контакти
- преглед на последни разговори
- списък с учениците във вашия курс

Настройки на курс

Настройките на курс са параметри (Пълно наименование на курса, Дата на започване на курса, Описание, Формат, Външен вид и т.н.), които могат да бъдат задавани от преподавателя при създаване на нов курс или редакция на съществуващ.

Може да направите промяна по всяко време в основната страница на курса от Блок Настройки и Промяна на настройките.

Начин на показване

Начин на показване е настройка, с която преподавателят избира начинa, по който да визуализира учебни ресурси за своите ученици.

В зависимост от типа на учебния ресурс, преподавателят може да избира между:

- Автоматично показване;
- Вградено показване;
- Отваряне;
- В изскачащ прозорец;
- Принудително изтегляне.

Начини за създаване на потребителски профили

Начини за създаване на потребителски профили са различни методи за идентификация на потребители в платформата. 

Потребителските профили могат да бъдат създавани ръчно, чрез саморегистрация по имейл, чрез връзка с външни бази данни и т.н.

Начини на оценяване

Преподавателите в курса в могат да избират различни начини на оценяване за отделните учебни дейности.

Най-често използваните са:
- оценяване в точки;
- чрез скали с оценки;
- оценяване с критерии и тежести.