вторник, 5 декември 2023, 04:06
Сайт: Училището БГ
Курс: Как да работим с Moodle (Ниво за начинаещи) (Базисно ниво_BG)
Речник: РЕЧНИК
К

Категории въпроси

Категории въпроси е част от Банката с тестови въпроси и позволява организиране на въпросите по избран признак, например по теми. Всяка категория може да бъде тема от учебния материал, като позволява добавяне и на подкатегории за по-прецизно подреждане. Категориите могат да бъдат и текущите тестове. Създаването на структура улеснява управлението на въпросите и подпомага подбора им при конструиране на отделните тестовете в курса.

Категория Курсове

Категория Курсове е категория, която обединява отделните обучителни пространства (курсове). Категориите се показват на началната страница, в центъра.

Много често отделните курсове се подреждат в категории тематично или според характеристиката на обучаемите.

Колаборативно учене

Колаборативното учене е подход, при който обучаемите работят заедно за постигането на обща цел, обменят мнения, изясняват значението на понятия или разрешават съвместно проблемни ситуации.

Контакти

Контакти е част от Системата за съобщения в Moodle. Позволява организирането на списък с контакти за по-бърз достъп до профилите на потребителите, с които общувате най-често.

Кратко име на курс

Краткото име на курса се показва в навигацията на платформата (Навигационната лента и Блок Навигация) и се използва за лесно връщане в основната страница на курса.

Курс в Moodle

Курсът в Moodle е пространство в платформата, където преподавателят може да добавя учебни материали и дейности по своя предмет и да работи със своите ученици.

Курс с единствена дейност

Курс с единствена дейност е настройка, достъпна при създаване на нов курс или редакция на съществуващ. Тя задава начина, по който ще изглежда курса.

Курс с единствена дейност е подходящ формат, когато преподавателят планира само една учебна дейност, например тест или игра.