събота, 24 февруари 2024, 08:03
Сайт: Училището БГ
Курс: Как да работим с Moodle (Ниво за начинаещи) (Базисно ниво_BG)
Речник: РЕЧНИК
В

В изскачащ прозорец

Настройка, с която преподавателят избира начинa, по който да визуализира учебни ресурси за своите ученици. В изскачащ прозорец е подходящ избор, когато преподавателят желае учениците да не губят навигацията в основната страница на курса. 

Вградено показване

Настройка, с която преподавателят избира начинa, по който да визуализира учебни ресурси за своите ученици. Вградено показване е подходящ избор, когато преподавателят желае учениците да виждат учебния материал като интегрална част от курса. Вградено могат да бъдат показвани файлове във формат pdf, както и хиперлинкове.  

Важно! Файлове във формат doc, excel, ppt не могат да бъдат показвани вградено.

Вграждане на видео ресурси

Вграждането на видео ресурси е начин за добавяне на видео материали без да се прикачват файлове в платформата. Ресурсите се съхраняват извън Moodle, на друго място в интернет, и се визуализират в курса, като се създава връзка с източника. 

Вид на абонирането

Вид на абонирането е настройка при добавяне на Дейност Форум. Чрез нея преподавателят решава дали и как учениците да получават копия от дискусиите на електронна поща. 

В зависимост от типа и целите на форума, преподавателят може да избира между:

- Принудително абониране
- Автоматично абониране
- Забранено абониране

Външен URL

Външен URL е поле от Ресурс URL. То позволява добавяне на уебадреса на външен ресурс, за да го визуализира в курса като хиперлинк.

Въпрос и отговори

Въпрос и отговори е тип Форум в Moodle. Налага учениците първо да отговорят на поставен от преподавателя въпрос преди да могат да видят отговорите на останалите.