вторник, 16 август 2022, 21:44
Сайт: Училището БГ
Курс: Как да работим с Moodle (Ниво за начинаещи) (Базисно ниво_BG)
Речник: РЕЧНИК
А

Абониране по избор

Абониране по избор е настройка при добавяне на Дейност Форум. Позволява на ученика сам да избере дали да получава известия от форума.

Автоматично абониране

Автоматично абониране е настройка при добавяне на Дейност Форум. Чрез нея първоначално всички участници в курса ще получават известия от форума, но с възможност да се откажат по-късно, ако решат.

Автоматично показване

Настройка, с която преподавателят избира начинa, по който да визуализира учебни ресурси за своите ученици. 

Автоматично показване позволява Moodle да избере как да отвори ресурса според типа на страницата или файла.