неделя, 24 октомври 2021, 09:20
Сайт: Училището БГ
Курс: Как да преподаваме с Moodle (Ниво за средно напреднали) (Ниво за средно напреднали_BG)
Речник: РЕЧНИК
У

Уведомяване на оценяващите при закъснели предавания

Уведомяване на оценяващите при закъснели предавания е настройка при добавяне на Дейност Задание, с която преподавателят избира дали да получава съобщение на имейл за всеки ученик, предал работата си със закъснение.

Уведомяване на оценяващите при предаване

Уведомяване на оценяващите при предаване е настройка при добавяне на Дейност Задание, с която преподавателят избира дали да получава съобщение на имейл за всяка предадена самостоятелна работа.

Урок за упражнение

Урок за упражнение е настройка при добавяне на Дейност Урок. Ако преподавателят избере Да за нея, резултатите от изпълнението на урока няма да се впишат в дневника с оценки при оценките на учениците от останалите учебни дейности.