петък, 14 май 2021, 04:55
Сайт: Училището БГ
Курс: Как да преподаваме с Moodle (Ниво за средно напреднали) (Ниво за средно напреднали_BG)
Речник: РЕЧНИК
Р

Разбъркаване във въпросите

Разбъркаване във въпросите е част настройките в Поведение на въпросите при добавяне на Дейност Тест. Тя позволява отговорите във всеки въпрос от теста да се подреждат в различна последователност за всеки ученик.

Разбъркване на отговорите

Разбъркване на отговорите е част от настройките при добавяне на тестови въпроси, като Въпрос с множествен избор, Въпрос за съпоставяне, Издърпване и поставяне и Липсващи думи. Ако е поставена отметка за нея при създаване на въпроса, отговорите ще се подреждат в различна последователност за всеки ученик - за един верният отговор ще се появи на първа позиция, за друг на втора и т.н.

Разкриване самоличността на учениците

Разкриване самоличността на учениците е част от Дейност Задание. Чрез нея преподавателят разкрива имената на учениците, когато за заданието е избрано Анонимно оценяване.

Разрешено преглеждане от ученика

Разрешено преглеждане от ученика е настройка в Дейност Урок и е достъпна от Управление на протичането. Позволява на преподавателя да реши дали учениците да могат да прегледат отново урока и резултатите си веднага след изпълнението.

Резултат

Резултат е поле при добавяне на тестови въпроси в Дейност Урок и позволява на преподавателя да въведе брой точки за верен отговор.

Родителска категория

Родителска категория играе ролята на главна категория в организацията на Банката с въпроси. Под всяка родителска категория могат да бъдат създадени различни Категории и Подкатегории, за още по-прецизна подредба на тестовите въпроси.