вторник, 5 декември 2023, 04:08
Сайт: Училището БГ
Курс: Как да преподаваме с Moodle (Ниво за средно напреднали) (Ниво за средно напреднали_BG)
Речник: РЕЧНИК
З

Запазване/Възобновяване на отговорите

Запазване/Възобновяване на отговорите е настройка при добавяне на Дейност Анкета и позволява анкетата да се решава на части. Учениците могат да запазят избраните отговори на определен етап от попълването, за да продължат по-късно от там, докъдето са стигнали.

Записване на категория във файл

Записване на категория във файл е настройка при експорт на въпроси от тестовата банка на курса. Ако преподавателят постави отметка за нея, въпросите ще се запишат заедно с категорията. Така при импорт в друг курс категорията ще се прехвърли заедно с въпросите.

Записване на контекст във файл

Записване на контекст във файл е настройка при екпорт на въпроси от тестовата банка на курса. Ако преподавателят постави отметка за нея, въпросите ще се запишат заедно със структурата на тестовата банка. Така при импорт в друг курс структурата ще се прехвърли заедно с въпросите.