вторник, 5 декември 2023, 04:51
Сайт: Училището БГ
Курс: Как да преподаваме с Moodle (Ниво за средно напреднали) (Ниво за средно напреднали_BG)
Речник: РЕЧНИК
Г

График за сесията

График за сесията е част от настройките на Виртуална класна стая. Преподавателят може да фиксира време за провеждане на урок или консултация, като избере подходящи дати и час. Учениците ще ги виждат в календара на курса и в блок Предстоящи събития и ще могат да влязат във виртуалната класна стая само в избрания период от време.

Графичен отчет

Графичен отчет е меню досъпно при добавяне на учебно съдържание, пакетирано чрез Scorm-страндарт. След изпълнение на урока, преподавателят може да види графично представяне на резултатите за всяка страница от урока. 

Групово предаване

Групово предаване e настройка при добавяне на Дейност Задание, която позволява на преподавателя да създаде условия за съвместна работа по заданието и да позволи учениците да предават в групи.

Преподавателят може да постави индивидулни оценки, според приноса на отделните ученици или обща оценка за цялата група.