събота, 24 февруари 2024, 08:45
Сайт: Училището БГ
Курс: Как да преподаваме с Moodle (Ниво за средно напреднали) (Ниво за средно напреднали_BG)
Речник: РЕЧНИК
Г

График за сесията

График за сесията е част от настройките на Виртуална класна стая. Преподавателят може да фиксира време за провеждане на урок или консултация, като избере подходящи дати и час. Учениците ще ги виждат в календара на курса и в блок Предстоящи събития и ще могат да влязат във виртуалната класна стая само в избрания период от време.

Графичен отчет

Графичен отчет е меню досъпно при добавяне на учебно съдържание, пакетирано чрез Scorm-страндарт. След изпълнение на урока, преподавателят може да види графично представяне на резултатите за всяка страница от урока. 

Групово предаване

Групово предаване e настройка при добавяне на Дейност Задание, която позволява на преподавателя да създаде условия за съвместна работа по заданието и да позволи учениците да предават в групи.

Преподавателят може да постави индивидулни оценки, според приноса на отделните ученици или обща оценка за цялата група.

Д

Дата за отказ

Дата за отказ е настройка при добавяне на Дейност Задание, която преподавателят може да активира, като постави отметка пред Позволяване и зададе дата и час. След Датата за отказ, предаването на задания ще е абсолютно невъзможно.

Дейност Scorm-пакет

Дейност Scorm-пакет е учебна дейност в Moodle, която дава възможност на преподавателя да добави в курса си учебно съдържание, създадено извън платформата и пакетирано чрез Scorm-страндарт.

Дейност Анкета

Дейност Анкета е учебна дейност в Moodle. Преподавателят може да я използва, за да получи обратна информация за работата си, напредъка на учениците и удовлетвореността им от обучението, а също и за стимулиране на мисленето по избрани теми от учебния материал.

Анкетата може да включва различни типове въпроси, а отговорите да бъдат поименни или анонимни. Тя е ефективен инструмент за анализ и представя резултатите в обобщен вид с възможност за изтегляне във файл. 

Дейност Виртуална класна стая

Виртуална класна стая е учебна дейност в Moodle и представлява интерактивна онлайн среда, която позволява осъществяването на връзка в реално време между преподаватели и ученици. Тя разполага с интерактивна бяла дъска, видео и аудио връзка и чат за писмена комуникация с участниците.

Дейност Задание

Дейност Задание е учебна дейност в Moodle, която дава възможност на преподавателя да постави задача на учениците, да я прегледа и оцени, като избере оценка в точки, скала или критерии с различни тежести.
Всеки ученик вижда само своята работа, а тя може да бъде разработена и предадена под формата на аудио файл или с MS Word, PowerPoint, PDF, Excel, а също и директно в платформата с помощта на HTML-редактора.
Дейност Задание може да се използва за писане на есета, презентации или задачи и да включва изображения, аудио или видео съдържание.

Дейност Избор

Дейност Избор e учебна дейност в Moodle и позволява на преподавателя да зададе един въпрос с множество възможности за избор. Може да използва за стимулиране на мисленето по дадена тема от учебния материал или за проучване на мнението за курса и обучението.

Дейност Речник

Дейност Речник е учебна дейност в Moodle, която позволява създаване на лексикални, тематични и терминологични речници. Може да се използва в обучението за съвместно създаване на учебно съдържание от учениците. Те имат възможност да формулират понятия с дефиниции и да ги коментират. Процесът е изцяло под ръководството на преподавателя – той може да проследява, редактира и одобрява дефинициите.