вторник, 29 ноември 2022, 14:02
Сайт: Училището БГ
Курс: Как да преподаваме с Moodle (Ниво за средно напреднали) (Ниво за средно напреднали_BG)
Речник: РЕЧНИК
Н

Начин на показване

Начин на показване е настройка при добавяне на Дейност Избор, която позволява на преподавателя да зададе как да се подредят възможностите за избор - хоризонтално или вертикално.

Незабавна обратна връзка

Незабавна обратна връзка е режим на теста, достъпен от настройка Поведение на въпросите при добавяне на Дейност Тест. В този режим ученикът ще вижда резултат веднага след избор на отговор за всеки отделен въпрос.

Номериране на отговорите

Номериране на отговорите е настройка за тестовите въпроси от тип Въпрос с множествен избор. Позволява на преподавателя да избере как да обозначи възможните отговори - с буква, цифра или ги остави и без номерация.

Няма времеви лимит

Няма времеви лимит е настройка при добавяне на тестови въпроси към Дейност Тест в класната стая. Позволява на преподавателя да премахне зададеното време за отговор на избран въпрос.

О

Обратни коментари

Обратни коментари е част от настройките във Видове обратна информация при добавяне на Дейност Задание. Ако е избрана, позволява на преподавателя да добави забележки и насоки за работата на ученика в допълнително поле за коментар при оценяване на заданието.

Ограничаване на отговарянето през периода

Ограничаване на отговарянето през периода е настройка при добавяне на Дейност Избор, с която преподавателят избира дати и час за достъп до анкетата.

Онлайн аудио запис

Онлайн аудио запис е една от трите възможности за Типове работа при добавяне на Дейност Задание и позволява на учениците да запишат файл с гласа си. Подходяща е за езиково обучение и проверка на произношение.

Онлайн текст

Онлайн текст е една от трите възможности за Типове работа при добавяне на Дейност Задание и позволява на учениците да напишат заданието директно в платформата, с помощта на HTML-редактор.

Отложена обратна връзка

Отложена обратна връзка е режим на теста, достъпен от настройка Поведение на въпросите при добавяне на Дейност Тест. При този режим ученикът трябва първо да отговори на всички въпроси, а след това да изпрати решението за оценяване. Режимът е подходящ за изпитни тестове.

Отмерване на време

Отмерване на време е настройка при добавяне на Дейност Анкета, която позволява на преподавателя да зададе начална и крайна дата за попълване, за да получи отговори в определен срок.