Вход

В Вашем браузере должен быть разрешен прием cookiesСправка по использованию элемента «В Вашем браузере должен быть разрешен прием cookies»
Некоторые курсы, возможно, открыты для гостей

Вы в первый раз на нашем сайте?

Регистрирането на потребители в електронната платформа http://u4ili6teto.bg/  се извършва от системния администратор. Тъй като платформата се използва почти изцяло за обучения на учители, директори, училищни администратори, университетски преподаватели и др., потребителско име се получава за участие в потребителските курсове – както индивидуално, така и групово, при заявен интерес от ръководството на дадено училище.
Платформата http://u4ili6teto.bg/ НЕ може да се използва индивидуално. Курсовете, създадени вътре, са с авторски права и не биха могли да се използват като готови учебни ресурси.

Ако желаете да получите повече информация или имате допълнителни въпроси, моля, конкретизирайте искането на имейл: office@cei-bg.org  

Ако сте ученик и желаете да се подготвите успешно за НВО или ДЗИ – моля, посетете нашата обучителна платформа: http://izpiti.u4ili6teto.bg/