Материали в помощ на дистанционното обучение

Как да създам виртуална класта стая и как да работя в нея?

Как да ползвам учебните ресурси във CViC - Вашият клас в облака?

Общо ръководство за работа в CViC