Available courses

Физическо възпитание и спорт, 5 а, б, в клас - Симеонка Дочева

Физическо възпитание и спорт, 5 а, б, в клас - Симеонка Дочева

Course

Математика, 5 а, б, в клас - Таня Симеонова

Математика, 5 а, б, в клас - Таня Симеонова

Course

Английски език, 5 а, б, в клас - Венцислав Вълов

Английски език, 5 а, б, в клас - Венцислав Вълов

Course

Човекът и природата, 5в клас - Венета Тодорова

Човекът и природата, 5в клас - Венета Тодорова

Course

Математика, 6 а, б клас - Таня Симеонова

Математика, 6 а, б клас - Таня Симеонова

Course

Физическо възпитание и спорт, 7а, б, в клас - Симеонка Дочева

Физическо възпитание и спорт, 7а, б, в клас - Симеонка Дочева

Course

Английски език, 7а, б, в клас - Мая Стаменова

Английски език, 7а, б, в клас - Мая Стаменова

Course

Биология и здравно образование, 7 а, б, в клас - Венета Тодорова

Биология и здравно образование, 7 а, б, в клас - Венета Тодорова

Course

Английски език, 9 б клас - Венцислав Вълов

Английски език, 9 б клас - Венцислав Вълов

Course

Новини от сайта

(No news has been posted yet)