Налични курсове

Физическо възпитание и спорт, 5 а, б, в клас - Симеонка Дочева

Физическо възпитание и спорт, 5 а, б, в клас - Симеонка Дочева

Курс

Математика, 5 а, б, в клас - Таня Симеонова

Математика, 5 а, б, в клас - Таня Симеонова

Курс

Английски език, 5 а, б, в клас - Венцислав Вълов

Английски език, 5 а, б, в клас - Венцислав Вълов

Курс

Човекът и природата, 5в клас - Венета Тодорова

Човекът и природата, 5в клас - Венета Тодорова

Курс

Математика, 6 а, б клас - Таня Симеонова

Математика, 6 а, б клас - Таня Симеонова

Курс

Физическо възпитание и спорт, 7а, б, в клас - Симеонка Дочева

Физическо възпитание и спорт, 7а, б, в клас - Симеонка Дочева

Курс

Английски език, 7а, б, в клас - Мая Стаменова

Английски език, 7а, б, в клас - Мая Стаменова

Курс

Биология и здравно образование, 7 а, б, в клас - Венета Тодорова

Биология и здравно образование, 7 а, б, в клас - Венета Тодорова

Курс

Английски език, 9 б клас - Венцислав Вълов

Английски език, 9 б клас - Венцислав Вълов

Курс

Новини от сайта

(Все още не са публикувани никакви новини)