Moodle - Ръководство на потребителя

Щракнете върху users_guide_updated.pdf, за да отворите файла.