Новини за сайта

Преминаване към обучение от разстояние 16.11-22.11

 
:)
Преминаване към обучение от разстояние 16.11-22.11
by Тодорка Глушкова - Friday, 13 November 2020, 6:50 PM
 

Учениците от 5 до 12 клас преминават към обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ за периода от 16.11. /понеделник/ до 22.11.2020 г.  Учебните занятия ще се провеждат синхронно, съгласно утвърденото седмично разписание.