Един месец от въвеждане на електронния дневникПреглед