Дигитални ресурси по френски език за обучение в електронна среда.