В този курс ще се осъществяват уроци през виртуална класна стая, както и работа с допълнителни ресурси и материали.