1. Запознаване с калкулатора.

2. Разясняване на функциите му.

3. Решаване на задачи с калкулатор от учебника 116 урок