Учебни материали по ИТ за учениците от 5 клас. 

Цели.

Очаквани резултати.