УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Ние, долуподписаните, изкушени от магията на литературата млади (и млади по дух) хора, създаваме днес - 11.06.2014 г., МЛАДЕЖКО ЛИТЕРАТУРНО ОБЩЕСТВО (МЛО), като свободно, без принуда и по осъзната необходимост декларираме, че:

1.  Ще четем, слушаме и пишем литература и за литературата!

2.  Ще се стремим да разбираме и интерпретираме прочетеното!

3.  Ще се събираме най-малко 4-ри пъти годишно на литературни вечери, срещи и други прояви, на които да споделяме, обсъждаме и дискутираме прочетено, написано, преведено, слушано и гледано – всичко, свързано с литературата и с хората, които създават изкуството на словото!

4.  Ще каним да гостуват на нашите сбирки автори, критици, теоретици и историци на литературата!

5.  Ще правим всичко, за да направим живота си смислен, богат, интересен!

Списъкът на членовете ще остане отворен за всеки, споделящ горните пет самозадъжения, приети лично и като израз на осъзната необходимост и свободна воля.

11.06.2014 г.

Село Върбина