Available courses

3-та сборна ГЦДОУД - 5 и 7 клас - Павел Бодуков

3-та сборна ГЦДОУД - 5 и 7 клас - Павел Бодуков

Course

1-ва сборна ГЦДОУД - 2 и 4 клас - Алина Беличева

1-ва сборна ГЦДОУД - 2 и 4 клас - Алина Беличева

Course

Час на класа, 2 клас - Садика Акхасанова

Час на класа, 2 клас - Садика Акхасанова

Course

Технологии и предприемачество - ООП, 2 клас - Садика Акхасанова

Технологии и предприемачество - ООП, 2 клас - Садика Акхасанова

Course

Изобразително изкуство - ООП, 2 клас - Садика Акхасанова

Изобразително изкуство - ООП, 2 клас - Садика Акхасанова

Course

Музика - ООП, 2 клас - Садика Акхасанова

Музика - ООП, 2 клас - Садика Акхасанова

Course

Околен свят - ООП, 2 клас - Садика Акхасанова

Околен свят - ООП, 2 клас - Садика Акхасанова

Course

Математика - РП/УП-А, 2 клас - Садика Акхасанова

Математика - РП/УП-А, 2 клас - Садика Акхасанова

Course