Налични курсове

1-ва сборна ГЦДОУД - 1,3 и 4 клас - Алина Беличева

1-ва сборна ГЦДОУД - 1,3 и 4 клас - Алина Беличева

Курс

3-та сборна ГЦДОУД - 5, 6 и 7 клас - Павел Бодуков

3-та сборна ГЦДОУД - 5, 6 и 7 клас - Павел Бодуков

Курс

БЕЛ: „СВЕТОВЕТЕ НА СЛОВОТО“ (ФУЧ) - СБОРНА ГРУПА V-VII КЛАС

БЕЛ: „СВЕТОВЕТЕ НА СЛОВОТО“ (ФУЧ) - СБОРНА ГРУПА V-VII КЛАС

Курс

Български език и литература - ООП, 1 клас - Новка Младенова

Български език и литература - ООП, 1 клас - Новка Младенова

Курс

Български език и литература - РП/УП-А, 1 клас - Новка Младенова

Български език и литература - РП/УП-А, 1 клас - Новка Младенова

Курс

Изобразително изкуство - ООП, 1 клас - Новка Младенова

Изобразително изкуство - ООП, 1 клас - Новка Младенова

Курс

Информационни технологии - РП/УП, 1 клас - Меслия Камберова

Информационни технологии - РП/УП, 1 клас - Меслия Камберова

Курс

Математика - ООП, 1 клас - Новка Младенова

Математика - ООП, 1 клас - Новка Младенова

Курс

Математика - РП/УП-А, 1 клас - Новка Младенова

Математика - РП/УП-А, 1 клас - Новка Младенова

Курс