Налични курсове

Подкрепа за успех- Български език и литература 12 клас

Подкрепа за успех- Български език и литература 12 клас

Курс

2-ра сборна ГЦДОУД - 3 клас - Селвина Алягова

2-ра сборна ГЦДОУД - 3 клас - Селвина Алягова

Курс

Дигитални компетентности

Дигитални компетентности

Курс

3-та сборна ГЦДОУД - 5 и 7 клас - Павел Бодуков

3-та сборна ГЦДОУД - 5 и 7 клас - Павел Бодуков

Курс

1-ва сборна ГЦДОУД - 2 и 4 клас - Алина Беличева

1-ва сборна ГЦДОУД - 2 и 4 клас - Алина Беличева

Курс

Подкрепа за успех: Български език и литература - 2 клас

Подкрепа за успех: Български език и литература - 2 клас

Допълнително обучение с учениците от 2 клас с обучителни затруднения.
Курс

Час на класа, 2 клас - Садика Акхасанова

Час на класа, 2 клас - Садика Акхасанова

Курс

Технологии и предприемачество - ООП, 2 клас - Садика Акхасанова

Технологии и предприемачество - ООП, 2 клас - Садика Акхасанова

Курс

Изобразително изкуство - ООП, 2 клас - Садика Акхасанова

Изобразително изкуство - ООП, 2 клас - Садика Акхасанова

Курс