Налични курсове

Информационни технологии, 12А, 12Б - Людмила Табанджова

Информационни технологии, 12А, 12Б - Людмила Табанджова

Курс

Биология и здравно образование 12А - Иванка Талева-Мазнекова

Биология и здравно образование 12А - Иванка Талева-Мазнекова

Курс

Биология и здравно образование, 11А, 11Б - Нина Батева-Куртакова

Биология и здравно образование, 11А, 11Б - Нина Батева-Куртакова

Курс

Час на класа, 11А - Иванка Талева-Мазнекова

Час на класа, 11А - Иванка Талева-Мазнекова

Курс

Час на класа, 11Б - Пенка Пенева-Кокотанекова

Час на класа, 11Б - Пенка Пенева-Кокотанекова

Курс

Български език и литература, 11А, 11Б - Пенка Пенева-Кокотанекова

Български език и литература, 11А, 11Б - Пенка Пенева-Кокотанекова

Курс

Химия и опазване на околната среда, 11А, 11Б - Иванка Талева-Мазнекова

Химия и опазване на околната среда, 11А, 11Б - Иванка Талева-Мазнекова

Курс

Химия и опазване на околната среда, 10В - Нина Батева-Куртакова

Химия и опазване на околната среда, 10В - Нина Батева-Куртакова

Курс

Английски език, 10А, 10В - Силвия Бобекова

Английски език, 10А, 10В - Силвия Бобекова

Курс

Новини от сайта

(Все още не са публикувани никакви новини)