http://www.rilamonastery.pmg-blg.com/

Официален сайт на Рилския манастир с богата информация за неговата история, устройство и културно богатство.

Натиснете върху http://www.rilamonastery.pmg-blg.com/, за да отворите ресурса.